Aktuellt

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte ÅSSK 21-11-06 på Åkersjöns Fjällhotell Ordförande öppnar mötet 15.00 och hälsar välkommenMötet godkände förslaget till dagordningTill mötesordförande valdes sittande -Ulrika RingTill sekreterare för mötet valdes Rob AnderssonTill justerare valdes…

Läs mer