GDPR – Behandling av personuppgifter

När du blir medlem i Åkersjöns Snöskoterklubb (ÅSSK) ger du samtycke till att vi får registrera dina personuppgifter.

Hos ÅSSK gäller följande personuppgiftspolicy:

  • Vi samlar in och registrerar namn, adress, telefonnummer och e-post för att kunna administrera nödvändig kommunikation med våra medlemmar.
  • Vi samlar in personuppgifter om våra medlemmar för att kunna administrera medlemsavgifter, göra utskick av medlemsmärke vid registrerad medlemsavgift samt utskick av medlemsinformation, t.ex årsmöten, evenemang och andra föreningsaktiviteter. Utskicken kan skickas med brev, e-post, sms eller Facebook Messenger om du har tagit kontakt med oss där. 
  • Medlemsuppgifterna sparas så länge det finns ett aktivt medlemskap och därefter i max tre år så länge medlemskapet inte aktivt har avslutats.
  • Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse och denna nås via e-post till kontakt@akersjonssnoskoterklubb.se
  • Vi delar inte registrerad information med tredje part.

Du som medlem har rätt att:

  • få tillgång till dina registrerade personuppgifter
  • få ev. felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna

Kontaktuppgifter ÅSSK:
Åkersjöns Snöskoterklubb
c/o Ordförande Ulrika Ring
Garvarvägen 8
83540 Nälden
Tel. +46 070-3262262
Org.nr: 893200-8298
kontakt@akersjonssnoskoterklubb.se
www.akersjonssnoskoterklubb.se