Styrelsen Åkersjöns Snöskoterklubb

Ordförande
Ulrika Ring

Kassör
Sara Söderberg

Ledamöter

Per Jakobsson

Niklas Frisk

Peter Nordgren

Erik Dahl

Jan Magnusson

Suppleanter

Johan Öhlén

Mikael Hernerud

Revisor
Håkan Öberg

Valberedning
Andreas Haglund och Mikael Henriksson


Kontakt styrelsen:

styrelsen@akersjonssnoskoterklubb.se