Protokoll Årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte 2023

Protokoll Årsmöte Åkersjöns Snöskoterklubb på Drivan, Sportcamping Åkersjön 2023-12-09

1. Mötets öppnande 

2. Per Jakobsson valdes till ordförande för mötet.

3. Ulrika Ring valdes till sekreterare för mötet.

4. Sara Söderberg och Erik Dahl valdes till justerare tillika rösträknare 

5. Årsmötet fann att mötet utlysts i tid

6. Ulrika Ring och Håkan Jonsson föredrog verksamhets- och kassaberättelsen.

7. Föredrag av revisionsberättelsen vilken är i god ordning.

8. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet

9. Sara Söderberg valdes till kassör på två år

10. Erik Dahl och Peter Nordgren valdes som ledamöter på två år.

(Ulrika Ring, Jan Magnusson, Niklas Frisk har ett år kvar)

11. Mikael Hernerud valdes till suppleant på två år

12. Håkan Öberg valdes till revisor på ett år

13. Revisorsuppleant ej tillsatt. Årsmötet ger styrelsen uppdrag att tillsätta en revisorssuppleant

14. Andreas Haglund och Mikael Henriksson valdes till Valberedning på två år.

15. Medlemsavgiften godkänns av årsmötet 

16. Mötet avslutas

Ladda ner protokollet som pdf ››


Snöskoterklubbs pistmaskin. Foto © Isabell Lundli.
Åkersjöns Snöskoterklubbs pistmaskin. Foto © Isabell Lundli.
Kommentarer är stängda.