Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte 2021

Protokoll Årsmöte ÅSSK 21-11-06 på Åkersjöns Fjällhotell

 1. Ordförande öppnar mötet 15.00 och hälsar välkommen
 2. Mötet godkände förslaget till dagordning
 3. Till mötesordförande valdes sittande -Ulrika Ring
 4. Till sekreterare för mötet valdes Rob Andersson
 5. Till justerare valdes Anders Nilsson och Per Jakobsson
 6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ulrika för mötet, inga kommentarer till denna från mötet
 7. Kassören redovisade ekonomiskt läge samt resultatet av arbetet med medlemsrekrytering. Resultat för året blev +127 kkr. Medlemmar var det 363 familj samt 279 singel, inalles 642 st. 
 8. Revisorns berättelse lästes upp av kassören. Inga frågor till den av mötet.
 9. Mötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 10. Då ingen valberedning kommit med förslag godkände mötet styrelsens förslag till ledamöter Ledamöter 2 år:  Peter Nordgren, Rob Andersson, Håkan J, Roger Österman
  Suppleant 1 år Andreas Haglund Per Jakobsson, 
  Ulrika Ring, Anders Nilsson, Niklas Frisk, Jan Magnusson samt Emil Öberg har ett år kvar.
 11. Till att deltaga i valberedningen valdes Marie Blomqvist och Cecilia Strand
 12. Till revisor på ett år valdes Yvonne Mutsaers 
 13. Förslaget på medlemsavgifter samt ledkort för kommande säsong godkände mötet enligt detta: familj säsong 800:- / singel säsong 500:- / ledkort 1-7 dagar 300:- 
 14. Övriga frågor:
 • Ulrika informerade om nyheter för året / nytt sätt att lösa medlemskap och ledkort / registreringen med gps efter pistning / skoterled.se
 • Hans B frågade om leden genom skogen uppe på fjället mellan Önrun och Ansätten, delen som går igenom knöliga skogen. Om den kommer pistas eller göras något åt? Styrelsen tar frågan och kollar flytt av led några meter.
 1. Mötet avslutades med fika och tid för att mingla. Ulrika tackar för uppslutningen.

Kommentarer är stängda.