ADRESS:
Åkersjöns Snöskoterklubb

c/o Ordförande Ulrika Ring
Garvarvägen 8, 83540 Nälden

Tel. +46 070-326 22 61
Org.nr: 893200-8298

kontakt@akersjonssnoskoterklubb.se

Kassör Sara Söderberg
Ängevägen 4
844 51 Stugun
Tel. +46 070-3760102

SWISH 12 33 45 78 01 // BankGiro 5031-3469


GDPR – ÅSSK’s behandling av personuppgifter >