Protokoll från årsmötet 2017

Protokoll från årsmötet 2017

Protokoll årsmöte Åkersjöns Snöskoterklubb 2017

Plats: Drivan, Åkersjöns camping 2017-11-04 Kl 16.00

 1. Mötet öppnades och anmälan om övriga frågor togs emot.
 2. Mattias Lönn valdes till ordförande för mötet.
 3. Tina Strindlund valdes till sekreterare för mötet.
 4. Iréne Moren och Sten Andersson valdes till justerare.
 5. Årsmötet fann att mötet har utlysts i tid.
 6. Mattias Lönn och Håkan Jonsson föredrog verksamhets- och kassaberättelsen.
 7. Föredragning av revisionsberättelsen vilken är i god ordning.
 8. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Håkan Jonsson valdes till kassör på två år.
 10. Emil Öberg, Ulrika Ring och David Andersson valdes till ledamöter på ett år.
 11. Yvonne Mutsaers valdes till revisor på ett år.
 12. Rolf Hestner valdes till revisorssuppleant på ett år.
 13. Håkan Öberg valdes till valberedningen på ett år.
 14. Godkännande av medlemsavgiften:
 • 500 kr/familj
 • 300 kr/enskild
 • 100 kr ledbidrag/vecka och person

15. Övrigt

 • Pistmaskinen
  Under sommaren har pistmaskinen renoverats av Jonas Grelsson som sponsrat med eget arbete och gett ett väldigt bra pris på delar
 • Skoterledsnytt
  I början av året öppnade den nya leden mellan Åkersjön och Skärvången. Ny led kommer iordningsställas från Fjällbyn ner till sjön och det är även förberett för en ny dragning av leden runt Fjällbyn och norrut.
 • Medlemmar
  Medlemsantalet har under året ökat till 200 familjer och 130 enskilda men önskvärt med ytterligare ökning.  Inför denna säsong införs ett ledbevis som ska gälla veckovis i Åkersjöområdet och kosta 100 kr/vecka. Ledbeviset kommer att säljas av Camillas MackoMat, Fjällgården och Åkersjöns Camping Drivan.
 • Skoterlotteri
  Under säsongen kommer ett skoterlotteri anordnas där dragning  sker under säsongsavslutningen på Drivan.
 • Le Mans
  Skotertävlingen ”Le Mans” genomförs sista helgen i januari 2018 med några små förändringar, antalet deltagande lag sänks från 30 stycken till 25 stycken, startavgiften höjs från 500 kr/lag till 1000 kr/lag och tävlingen kommer att pågå 2,5 timme istället för 2 timmar. En knattetävling anordnas även 2018 men för detta byggs en separat bana.  Man kommer i Storåbränna anordna en egen ”Le Mans” skotertävling och det kommer att ske gemensam annonsering inför dessa tävlingar där det utöver en vinnare vid varje tävling även kommer att delas ut ett pris till det lag som placerat sig bäst efter att ha deltagit i båda tävlingarna.
 • Åkersjöpimpeln
  Åkersjöpimpeln genomförs tillsammans med Åkersjöns Byalag under påskhelgen.
 • Säsongsavslutning
  Vi kommer att ordna en enklare backtävling när Drivan har sin årliga säsongsavslutning i april.
 • Sponsorupplägg
  Det kommer att utarbetas ett sponsoravtal som är tänkt att löpa över tre år till en kostnad av 1500 kr/år, dessa sponsorer finns då med på tavlan vid affären via varsin 60 x 30 cm stor logoskylt.
 • Hotagen SportsClub
  Ordföranden Per Brahm gav oss information om Hotagen Sports Club som numera består av tre sektioner. En sprintbana på 3 km är färdigställd och arbetet med förbättringar av skidspåren fortskrider.

16. Mötet avslutas.

Kommentarer inaktiverade.
© Åkersjöns Snöskoterklubb | All rights reserved