Stadgar Åkersjöns Snöskoterklubb

§1 Namn: Klubbens namn är Åkersjöns Snöskoterklubb. §2 Ändamål: Klubbens uppgift, som är ideell, skall vara att ta till vara på medlemmarnas intressen i snöskoter- och skidfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken och skidleder, samt att arrangera aktiviteter. §3 Medlemskap: Medlemmar kan envar vinna som erlägger av klubben fastställd årsavgift, samt förbinder sig … Fortsätt läsa Stadgar Åkersjöns Snöskoterklubb