Alla inlägg av ÅSSK

Årsmötesprotokoll 2019-11-16

Protokoll Årsmöte Åkersjöns Snöskoterklubb
Fjällgården Åkersjön

2019-11-16

1. Mötets öppnande

2. Mattias Lönn valdes till ordförande för mötet.

3. Ulrika Ring valdes till sekreterare för mötet.

4. Marie Ringdal och Jan Sollerman valdes till justerare tillika rösträknare

5. Årsmötet fann att mötet hade utlysts i tid

6. Mattias Lönn och Håkan Jonsson föredrog verksamhets- och kassaberättelsen.

7. Föredrag av revisionsberättelsen vilken är i god ordning.

8. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet

9. Håkan Jonsson valdes till kassör på två år

10. Per Jakobsson, Peter Nordgren och Rob Andersson valdes som ledamöter på två år.
(Mattias Lönn, Ulrika Ring, Anders Nilsson och Emil Öberg har ett år kvar)

11. Andreas Haglund valdes till suppleant på två år

12. Yvonne Mutsaers valdes till revisor på ett år

13. Revisorsuppleant ej tillsatt. Årmötet ger styrelsen uppdrag att tillsätta en revisorsuppleant

14. Valberedning ej tillsatt. Årsmötet ger styrelsen uppdrag att tillsätta en valberedning.

15. Medlemsavgiften godkänns av årsmötet

16. Mötet avslutas

Sista rycket med utskicket

I skrivande stund pågår det allra sista inför säsongens medlemsutskick. Men ni vet väl att ni redan nu kan lösa medlemskap enkelt via vår hemsida med hjälp av Payson som samarbetar med Visa/Mastercard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Medlemsmärken kommer sedan via posten hem till dig! Om ni betalar familjemedlemskap, kom då ihåg att ange namn på samtliga i familjen under ”Ordernoteringar” i kassan. I dagsläget går det även att lösa medlemskap direkt på plats hos Drivan vid Åkersjöns Camping eller på Hotell Fjällgården.

Och till slut en påminnelse om Skoterns Julafton, ÅSSK kommer under lördagen 31 januari arrangera Åkersjöns Le Mans 2015.

Åkersjöns Le Mans under Skoterns Julafton 2015

2015 är nu inne på sin 8’onde dag och ÅSSK är i fullfart med planerna för årets kanske roligaste veterantävling!
31 januari på dragracingmyren, som ligger på höger sida strax innan Sågbacken på väg upp mot Önrun, kommer vi att genomföra Åkersjöns Le Mans!
En rolig lagtävling som går ut på att flest varv runt banan under två timmar vinner!
Samla ihop ett gäng på 3-5 personer, hitta en maskin som inte är nyare än 1990 och som har bladfjädring som standard så är det bara att anmäla sig!
500 kr kostar anmälningsavgiften, varje deltagare måste ha godkänd licens hos SMA men man kan lösa engångslicens på plats. Anmäl er innan 25/1!

Startflaggan viftas kl 11.00, kom och ät en hamburgare, träffa likasinnade och hjälp oss att göra Skoterns Julafton till den folkfest som helgen är!

Årsmötet avverkat!

Snart har det gått en vecka sedan vi genomförde årsmötet, vi var ca 30 st. som träffades i Pistmaskinsgaraget, några var inne i garaget för första gången!
Mötet genomfördes på ca 40 minuter och förutom sedvanlig genomgång av verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse valdes följande in i styrelsen;
Ordförande; Mattias Lönn
Sekreterare; Isabell Göransson
Ledamöter; Håkan Råberg (vice ordförande och ordförande för tävlingssektionen), Henrik Gustavsson, Joakim Nilsson, Per Jacobsson.
Suppleanter; Tore Eliasson, Pontus Nilsson, Jordey Mutsaers.

Årsmötet beslutade dessutom att lägga sektionen vilande under ett år eftersom Hotagens Sportsclub tagit över drift och förvaltning av skidspår i området.

Medlemsavgiften fastställdes till 300 kr för enskild medlem, 500 kr för familj precis som förgående år.

På återseende!
/Isabell G