Protokoll från årsmötet 2017

Plats: Drivan, Åkersjöns camping 2017-11-04 Kl 16.00

Protokoll årsmöte Åkersjöns Snöskoterklubb 2017

 1. Mötet öppnades och anmälan om övriga frågor togs emot.
 2. Mattias Lönn valdes till ordförande för mötet.
 3. Tina Strindlund valdes till sekreterare för mötet.
 4. Iréne Moren och Sten Andersson valdes till justerare.
 5. Årsmötet fann att mötet har utlysts i tid.
 6. Mattias Lönn och Håkan Jonsson föredrog verksamhets- och kassaberättelsen.
 7. Föredragning av revisionsberättelsen vilken är i god ordning.
 8. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Håkan Jonsson valdes till kassör på två år.
 10. Emil Öberg, Ulrika Ring och David Andersson valdes till ledamöter på ett år.
 11. Yvonne Mutsaers valdes till revisor på ett år.
 12. Rolf Hestner valdes till revisorssuppleant på ett år.
 13. Håkan Öberg valdes till valberedningen på ett år.
 14. Godkännande av medlemsavgiften:
 • 500 kr/familj
 • 300 kr/enskild
 • 100 kr ledbidrag/vecka och person

15. Övrigt

 • Pistmaskinen
  Under sommaren har pistmaskinen renoverats av Jonas Grelsson som sponsrat med eget arbete och gett ett väldigt bra pris på delar

 

 • Skoterledsnytt
  I början av året öppnade den nya leden mellan Åkersjön och Skärvången. Ny led kommer iordningsställas från Fjällbyn ner till sjön och det är även förberett för en ny dragning av leden runt Fjällbyn och norrut.

 

 • Medlemmar
  Medlemsantalet har under året ökat till 200 familjer och 130 enskilda men önskvärt med ytterligare ökning.  Inför denna säsong införs ett ledbevis som ska gälla veckovis i Åkersjöområdet och kosta 100 kr/vecka. Ledbeviset kommer att säljas av Camillas MackoMat, Fjällgården och Åkersjöns Camping Drivan.

 

 • Skoterlotteri
  Under säsongen kommer ett skoterlotteri anordnas där dragning  sker under säsongsavslutningen på Drivan.

 

 • Le Mans
  Skotertävlingen ”Le Mans” genomförs sista helgen i januari 2018 med några små förändringar, antalet deltagande lag sänks från 30 stycken till 25 stycken, startavgiften höjs från 500 kr/lag till 1000 kr/lag och tävlingen kommer att pågå 2,5 timme istället för 2 timmar. En knattetävling anordnas även 2018 men för detta byggs en separat bana.  Man kommer i Storåbränna anordna en egen ”Le Mans” skotertävling och det kommer att ske gemensam annonsering inför dessa tävlingar där det utöver en vinnare vid varje tävling även kommer att delas ut ett pris till det lag som placerat sig bäst efter att ha deltagit i båda tävlingarna.

 

 • Åkersjöpimpeln
  Åkersjöpimpeln genomförs tillsammans med Åkersjöns Byalag under påskhelgen.

 

 • Säsongsavslutning
  Vi kommer att ordna en enklare backtävling när Drivan har sin årliga säsongsavslutning i april.

 

 • Sponsorupplägg
  Det kommer att utarbetas ett sponsoravtal som är tänkt att löpa över tre år till en kostnad av 1500 kr/år, dessa sponsorer finns då med på tavlan vid affären via varsin 60 x 30 cm stor logoskylt.

 

 • Hotagen SportsClub
  Ordföranden Per Brahm gav oss information om Hotagen Sports Club som numera består av tre sektioner. En sprintbana på 3 km är färdigställd och arbetet med förbättringar av skidspåren fortskrider.

16. Mötet avslutas.

Årsmöte 2017

Välkomna på ÅRSMÖTE på Drivan, Åkersjöns Camping den 4 nov 2017 kl 16.

Vi bjuder på mat kl 17. Meny: Hemgjord Pulled Pork med goda tillbehör.

Anmälan görs till: info@akersjonssnoskoterklubb.se O.S.A senast 1/11 2017

Den här kvällen kör Åkersjöns Camping igång vintersäsongen, Ante kommer att underhålla på kvällen från ca kl.21 – bra drag lovas! (Ingen entréavgift!)

Väl mött önskar styrelsen,

Åkersjöns Snöskoterklubb

 

Årsmötet avverkat!

Snart har det gått en vecka sedan vi genomförde årsmötet, vi var ca 30 st. som träffades i Pistmaskinsgaraget, några var inne i garaget för första gången!
Mötet genomfördes på ca 40 minuter och förutom sedvanlig genomgång av verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse valdes följande in i styrelsen;
Ordförande; Mattias Lönn
Sekreterare; Isabell Göransson
Ledamöter; Håkan Råberg (vice ordförande och ordförande för tävlingssektionen), Henrik Gustavsson, Joakim Nilsson, Per Jacobsson.
Suppleanter; Tore Eliasson, Pontus Nilsson, Jordey Mutsaers.

Årsmötet beslutade dessutom att lägga sektionen vilande under ett år eftersom Hotagens Sportsclub tagit över drift och förvaltning av skidspår i området.

Medlemsavgiften fastställdes till 300 kr för enskild medlem, 500 kr för familj precis som förgående år.

På återseende!
/Isabell G

© Åkersjöns Snöskoterklubb | All rights reserved