Kategori Okategoriserade

Årsmötesprotokoll 2019-11-16

Protokoll Årsmöte Åkersjöns Snöskoterklubb
Fjällgården Åkersjön

2019-11-16

1. Mötets öppnande

2. Mattias Lönn valdes till ordförande för mötet.

3. Ulrika Ring valdes till sekreterare för mötet.

4. Marie Ringdal och Jan Sollerman valdes till justerare tillika rösträknare

5. Årsmötet fann att mötet hade utlysts i tid

6. Mattias Lönn och Håkan Jonsson föredrog verksamhets- och kassaberättelsen.

7. Föredrag av revisionsberättelsen vilken är i god ordning.

8. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet

9. Håkan Jonsson valdes till kassör på två år

10. Per Jakobsson, Peter Nordgren och Rob Andersson valdes som ledamöter på två år.
(Mattias Lönn, Ulrika Ring, Anders Nilsson och Emil Öberg har ett år kvar)

11. Andreas Haglund valdes till suppleant på två år

12. Yvonne Mutsaers valdes till revisor på ett år

13. Revisorsuppleant ej tillsatt. Årmötet ger styrelsen uppdrag att tillsätta en revisorsuppleant

14. Valberedning ej tillsatt. Årsmötet ger styrelsen uppdrag att tillsätta en valberedning.

15. Medlemsavgiften godkänns av årsmötet

16. Mötet avslutas

Protokoll från årsmötet 2017

Plats: Drivan, Åkersjöns camping 2017-11-04 Kl 16.00

Protokoll årsmöte Åkersjöns Snöskoterklubb 2017

 1. Mötet öppnades och anmälan om övriga frågor togs emot.
 2. Mattias Lönn valdes till ordförande för mötet.
 3. Tina Strindlund valdes till sekreterare för mötet.
 4. Iréne Moren och Sten Andersson valdes till justerare.
 5. Årsmötet fann att mötet har utlysts i tid.
 6. Mattias Lönn och Håkan Jonsson föredrog verksamhets- och kassaberättelsen.
 7. Föredragning av revisionsberättelsen vilken är i god ordning.
 8. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
 9. Håkan Jonsson valdes till kassör på två år.
 10. Emil Öberg, Ulrika Ring och David Andersson valdes till ledamöter på ett år.
 11. Yvonne Mutsaers valdes till revisor på ett år.
 12. Rolf Hestner valdes till revisorssuppleant på ett år.
 13. Håkan Öberg valdes till valberedningen på ett år.
 14. Godkännande av medlemsavgiften:
 • 500 kr/familj
 • 300 kr/enskild
 • 100 kr ledbidrag/vecka och person

15. Övrigt

 • Pistmaskinen
  Under sommaren har pistmaskinen renoverats av Jonas Grelsson som sponsrat med eget arbete och gett ett väldigt bra pris på delar

 

 • Skoterledsnytt
  I början av året öppnade den nya leden mellan Åkersjön och Skärvången. Ny led kommer iordningsställas från Fjällbyn ner till sjön och det är även förberett för en ny dragning av leden runt Fjällbyn och norrut.

 

 • Medlemmar
  Medlemsantalet har under året ökat till 200 familjer och 130 enskilda men önskvärt med ytterligare ökning.  Inför denna säsong införs ett ledbevis som ska gälla veckovis i Åkersjöområdet och kosta 100 kr/vecka. Ledbeviset kommer att säljas av Camillas MackoMat, Fjällgården och Åkersjöns Camping Drivan.

 

 • Skoterlotteri
  Under säsongen kommer ett skoterlotteri anordnas där dragning  sker under säsongsavslutningen på Drivan.

 

 • Le Mans
  Skotertävlingen ”Le Mans” genomförs sista helgen i januari 2018 med några små förändringar, antalet deltagande lag sänks från 30 stycken till 25 stycken, startavgiften höjs från 500 kr/lag till 1000 kr/lag och tävlingen kommer att pågå 2,5 timme istället för 2 timmar. En knattetävling anordnas även 2018 men för detta byggs en separat bana.  Man kommer i Storåbränna anordna en egen ”Le Mans” skotertävling och det kommer att ske gemensam annonsering inför dessa tävlingar där det utöver en vinnare vid varje tävling även kommer att delas ut ett pris till det lag som placerat sig bäst efter att ha deltagit i båda tävlingarna.

 

 • Åkersjöpimpeln
  Åkersjöpimpeln genomförs tillsammans med Åkersjöns Byalag under påskhelgen.

 

 • Säsongsavslutning
  Vi kommer att ordna en enklare backtävling när Drivan har sin årliga säsongsavslutning i april.

 

 • Sponsorupplägg
  Det kommer att utarbetas ett sponsoravtal som är tänkt att löpa över tre år till en kostnad av 1500 kr/år, dessa sponsorer finns då med på tavlan vid affären via varsin 60 x 30 cm stor logoskylt.

 

 • Hotagen SportsClub
  Ordföranden Per Brahm gav oss information om Hotagen Sports Club som numera består av tre sektioner. En sprintbana på 3 km är färdigställd och arbetet med förbättringar av skidspåren fortskrider.

16. Mötet avslutas.

Årsmöte 2017

Välkomna på ÅRSMÖTE på Drivan, Åkersjöns Camping den 4 nov 2017 kl 16.

Vi bjuder på mat kl 17. Meny: Hemgjord Pulled Pork med goda tillbehör.

Anmälan görs till: info@akersjonssnoskoterklubb.se O.S.A senast 1/11 2017

Den här kvällen kör Åkersjöns Camping igång vintersäsongen, Ante kommer att underhålla på kvällen från ca kl.21 – bra drag lovas! (Ingen entréavgift!)

Väl mött önskar styrelsen,

Åkersjöns Snöskoterklubb

 

Sista rycket med utskicket

I skrivande stund pågår det allra sista inför säsongens medlemsutskick. Men ni vet väl att ni redan nu kan lösa medlemskap enkelt via vår hemsida med hjälp av Payson som samarbetar med Visa/Mastercard och internetbankerna Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Medlemsmärken kommer sedan via posten hem till dig! Om ni betalar familjemedlemskap, kom då ihåg att ange namn på samtliga i familjen under ”Ordernoteringar” i kassan. I dagsläget går det även att lösa medlemskap direkt på plats hos Drivan vid Åkersjöns Camping eller på Hotell Fjällgården.

Och till slut en påminnelse om Skoterns Julafton, ÅSSK kommer under lördagen 31 januari arrangera Åkersjöns Le Mans 2015.

Åkersjöns Le Mans under Skoterns Julafton 2015

2015 är nu inne på sin 8’onde dag och ÅSSK är i fullfart med planerna för årets kanske roligaste veterantävling!
31 januari på dragracingmyren, som ligger på höger sida strax innan Sågbacken på väg upp mot Önrun, kommer vi att genomföra Åkersjöns Le Mans!
En rolig lagtävling som går ut på att flest varv runt banan under två timmar vinner!
Samla ihop ett gäng på 3-5 personer, hitta en maskin som inte är nyare än 1990 och som har bladfjädring som standard så är det bara att anmäla sig!
500 kr kostar anmälningsavgiften, varje deltagare måste ha godkänd licens hos SMA men man kan lösa engångslicens på plats. Anmäl er innan 25/1!

Startflaggan viftas kl 11.00, kom och ät en hamburgare, träffa likasinnade och hjälp oss att göra Skoterns Julafton till den folkfest som helgen är!

Årsmötet avverkat!

Snart har det gått en vecka sedan vi genomförde årsmötet, vi var ca 30 st. som träffades i Pistmaskinsgaraget, några var inne i garaget för första gången!
Mötet genomfördes på ca 40 minuter och förutom sedvanlig genomgång av verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse valdes följande in i styrelsen;
Ordförande; Mattias Lönn
Sekreterare; Isabell Göransson
Ledamöter; Håkan Råberg (vice ordförande och ordförande för tävlingssektionen), Henrik Gustavsson, Joakim Nilsson, Per Jacobsson.
Suppleanter; Tore Eliasson, Pontus Nilsson, Jordey Mutsaers.

Årsmötet beslutade dessutom att lägga sektionen vilande under ett år eftersom Hotagens Sportsclub tagit över drift och förvaltning av skidspår i området.

Medlemsavgiften fastställdes till 300 kr för enskild medlem, 500 kr för familj precis som förgående år.

På återseende!
/Isabell G